Ad Soyad :

Telefon :

E-Mail :

Giriþ Tarihi :

Web Sitemize Hoþgeldiniz

Aðvada deniz ve nehrin birleþtiði noktada büyülü bir tatil. Ailenizle hijyenik, temiz ve doðallýðýn bir arada olduðu nezih bir ortamda tatil yapmaya ne dersiniz?
Aðva Hotel Zambak tüm bu ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacak bir noktada kurulmuþtur. 
Aradýðýnýz rahat ve huzurlu bir tatilse seçiminiz Aðva Hotel Zambak olmalý.

Aðvanýn güzelliðini sözle anlatýlmaz, ancak yaþanýr. Göksu nehrinin, denize akýþýný görüp ve hissetmeniz gerekir... Aðvanýn denizi kadar, ormaný, daðý güzeldir ... 
Temiz havayý ve güzelliðini sadece burada bulursunuz. Ve terasýmýzdan her þeyi ayný anda yaþaya bilirsiniz. 
Akþam yemeyi mutlaka terasta güneþ batýþýnda alýn, bu manzarayý hiç bir zaman unutamazsýnýz.  Galerimizden Son Resimler

Tüm haklarý saklýdýr © 2015 Aðva Hotel Zambak
Adres : Yakuplu Cad. No:98 Aðva - Þile / ÝSTANBUL
Telefon : 0216 721 74 09 Fax : 0216 721 74 08 Email: iletisim@hotelzambak.com.tr
Aðva hotel